01 Ved utførelse av arbeid

Rissikovurdering i forbindelse utførelse av arbeid

Når man skal utføre en "risikovurdering" i forhold til den elektriske installasjonen i en bygning eller på en "maskin" så er det i hovedsak to typer "risiko" det er snakk om å vurdre:

  1. Den risiko det personalet som skal utføre installasjonen blir utsatt for.
  2. Den "tekniske risiko" som bygges inn i installasjonen og som kan påføre senere skade på bygning, maskin eller framtidig bruker av det elektriske anlegget.

Når det gjelder den risiko som det peronalet som utfører installasjonen blir utsatt for, så gjelder spesielt som regelverk Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og FSE - "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og i drift av elektriske anlegg". 

Når det gjelder "den innebygde tekniske risiko" som gjelder for en elektrisk installasjon i en bygning eller på en maskin, så vil det framgå av de formelle kravene til slik som de framgår av det formelle regelverket.

  • For elektriske installasjoner i bygninger så er dette først og fremst: FEL og NEK400:2014
  • For elektriske installasjoner på maskiner, så er dette først og fremst: Maskinforskriften og NEK-EN-20204-1

Når det gjelder vurderingen av den risikoen som det personalet som skal utføre installasjonen blir utsatt for, så kan man bruke Arbeidstilsynets veileder for risikovurdering og for boliginstallasjoner så kan man også bruke den "sjekklisten" som inngår i "5 sikre" som er utarbeidet i et samarbeid mellom bransjeorganiasjonen NELFO og myndighetsorganet DSB. 

De formelle kravene til sikkerhet i forbindelse med arbeidsutførelsen som framgår av FSE gjelder ellers både for utførelse av elektriske installasjoner i bygninger og elektriske installasjoner på maskiner.

Eksterne linker:

Comments