03 Maskininstallasjoner

Når man skal utføre en risikovurdering av den tekniske utførelsen av en "maskin" så må man vurdere både maskinens "mekaniske egenskaper", slike ting som hydraulikk, pnumatikk, elektriske motorer, roterende deler, osv pluss også maskinens elektriske anlegg. Dette må vurderes som en helhetlig problemstilling. 

Når det gjelder kravene til "teknisk sikkerhet" for elektriske anlegg på maskiner, så framgår disse kravene av den norske/internasjonale normen NEK-EN-60204-1. 

Se ellers også linkene under: 
Comments