02 Bygningsinstallasjoner

Vurdering av anleggsrisiko for bygningsinstallasjoner.  

Ut i fra krav i FEL §16 så skal man alltid vurdere anleggets "tekniske risiko" i forbindelse med planlegging og og gjennomføring av installasjon av et elektrisk anlegg. Når man vurderer denne typen risiko, så dreier det seg ikke om den risiko som elektrikerne er utsatt for i forbindelse med utførelsen av jobben, men der i mot den risiko som selve bygningen selv og brukeren er utsatt for over tid, ved bruk av installasjonen.

Hvis man går gjennom normsamlingen NEK400:2014 "norm fr norm" eller "del for del", om man vil så finner man en systematisk beskrivelse av hvordan man forebygger de uike typer risiko som kan "bygges inn" i et elektrisk anlegg. I denne sammenheng så menes ikke "risiko" for den som skal utføre installasjonen, men der i mot risoko for den brukeren som senere skal bruke bygningen, og risiko for bygningen selv.

Det vil således være flere typer "bruksrisio" man vil måtte vurdere og forebygge ut i fra kravene i FEL og normkravene i NEK400:2014.

De viktigste typene risiko man må vurdere er som føger:

Risiko for elektrisk sjokk, dvs at mennesker eller dyr blir utsatt for en for høy elektrisk spenning slik at man får "støt".
Rissiko for at mennesker eller dyr skal bli utsatt for forbrenning.
Risiko fr brann i bygningen.

Ved å følge de prinsippene som ramgår av normsamlingen NEK400:2014 så skal man i tilstrekkelig omfank kunne forebygge de forskjellige typer risiko som finnes for en bygningsinstallasjon. Det vil selvfølgelig være nødvendig å legge vekt på om det er særlige sider ved anleggets framtidige og planlagte bruk som medfører at det er særlige risikofaktorer som må vektlegges.

Som eksempler på elektriske anlegg, der det stilles spesielle krav til sikkerhet, så kan man for eksempel nevne boliger, bad og svømmehaller. 
Comments