03 Risikovurdering


Dette avsnittet omhandler "risikovurdering" sett i en litt større sammenheng, der vi både vurderer risikoen forbundet med utførelsen av den elektriske installasjonen og "den tekniske risikoen" som følger av anleggest senere bruk. Det vi være viktig at det ikke skjer en skade p det personelle som skal utføre intallsjonen, men det vil også være like viktig at det ikke oppstår noen skade på den som skal bruke installasjonen senere, eller på bygninger og/eller på maskineri.