05 Måleteknikk‎ > ‎

01 Valg av instrument


Med valg av "instrument", så menes i denne sammenheng det universalinstrumentet som det vil kunne være aktuelt å kjøpe inn i forbindelse med elektrofaglige studier.

Det man kanskje bør være klar over i den sammenhengen, det er at det ikke finnes noen felles eller myndighetspålagt godkjenningsinstans for slike instrumenter. Begrepet "godkjent instrument" er sånn sett forholdsvis meningsløst med mindre man også opplyser hvem det er som har stått for denne godkjenningen, og hva slags arbeider og produktstandarder dette instrumentet er godkjent i forhold til.

De Universalinstrumentene som selges i Norge skal ha såkalt CE merking. Dette betyr at produsenten og/eller importøren av dette instrumentet garanterer at dette instrumentet oppfyller de europeiske produktkravene til slike instrumenter. Hvis produsenten da for eksempel er en forholdsvis liten og ukjent bedrift i Kina og importøren er en ennå mindre bedrift i Norge, uten de store økonomiske ressurser bak seg, så vil denne garantien kanskje ikke ha den helt store praktiske verdi.

For å vite at man får et brukbart instrument som oppfyller de relevante produkttkravene så bør man velge en anerkjent produsent og/eller importør/forhandler.

Et valg som man også må/bør gjøre, det er om man ønsker et instrument med "autorange", dv et instrument som stiller inn måleorådet selv, eller man ønsker at denne innstillingen skal skje manuelt. Ulempen med de instrumentene som har autorange, det er at de kan være litt langsomme i bruk, ved at instrumentet bruker en del tid på å stille inn på riktig range. De instrumentene som må stilles inn manuelt på riktig range er kanskje hurtigere i bruk, men det forutsetter jo at man vet hvordan man skal stille inn "rangen" riktig.

Det som kanskje spesielt kan gå galt ved bruk av instrumentet, det er hvis vi stiller inn og kobler opp instrumentet for å måle strøm, dvs ampere, og vi så kommer til å sette målepinnene til en kraftig spenningskide, for eksempel nettspenningen. Det kan nok være en risiko for at instrumentet da vil eksplodere eller i beste fall at en sikring går, slik at det slutter å virke. Det kan vel også tenkes at instrumentet kobler ut automatisk uten å ta skade, men det bør man vel ikke eksperimentere med.
Comments