06 EL-Tilsynsloven

Denne loven utgjør noe av det sentrale overordnede regelverket innenfor det elektrofaglige området. Dette er en rammelov som gir underordnede organer, i dette tilfellet DSB, myndighet til å gi ut elektrofaglige forskrifter.

Comments