20 Tavlenormen

Tavlenormen har forholdsvis nylig blitt revidert fra normen NEK-EN-60439 til ny norm NEK-EN-61439.

I den gamle normen så skilte man mellom TTA - Typetestede tavler og PTTA - Delvis typetestede tavler. Disse begrepene har nå gått ut og man har åpnet for flere alternative måter for å dokumentere at tavlene oppfyller normkravene.

NEK-EN-61439 er alt vesentlig en felles europanorm i norsk utgave og den beskriver og stiller krav til hvordan fordelings tavler og styretavler skal være bygd opp.

Comments