07 Plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven er ikke noen sentral del av den elektrofaglige lovgivningen, men
direkte og indirekte så kan den ha en del betydning for utformingen av elektriske anlegg
i bygninger, gjennom de forskrifter som er utgitt med hjemmel i loven.

Comments