21 NEK700:2012

NEK 700:2012 er en ganske omfattende normsamling relatert til kommunikasjonssystemer. Samlingen består av et utvalg av EN normer (Europanormer) og IEC normer (Inernasjonale normer.) Normsamlingen består rent fysisk av to forholdsvis tykke bøker:
  • Normsamling del A: Kablingssystemer for Tele og data.
  • Normsamling del B: Kablingssystemer for TV.

  • Standard.no - NEK700
Comments