18 NEK405-Elkontroll

NEK405 - Elkontroll i bolig og næringsbygg

Dette er en ny norm vedrørende kontroll av det elektriske anlegget i boliger og næringsbygg. Normen beskriver kompetansekrav til virksomhet og personell, metode for utførelse og en sertifiseringsordning for personell. 

Comments