17 NEK399:2014

NEK399:2014 er en ny felles norm for elektriske inntak i bygninger, hus og leiligheter. Normen omfatter foruten det elektriske inntaket også et felles "tilkoblingspunkt" eller  "tilkoblingsskap" for elektrisk energi, TV og Internett.

Comments