14 Maskinforskriften

Maskinforskriften er på mange måter en videreføring og implementering av EU sitt "Maskindirektiv". Begrepet "maskin" brukes ganske vidt i forhold til "systemer som inneholder bevegelige deler" slik at de fleste automatiserte systemer også blir å betrakte som en "maskin".  Maskinforskriften stiller ulike sikkerhetsmessige krav til "maskiner" inklusive utførelsen av det elektriske anlegget på maskiner. (Norm: NEK-EN-60204-1) Noe av ideen bak "Maskindirektivet" og "Maskinforskriften" er at det skal finnes et felles regelverk for Europa, slik at "maskiner" skal kunne handles på tvers av landegrensene uten å ha behov for å gjennomgå modifikasjoner. 

Comments