10 FSE - El-Sikkerhet

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE.

Denne forskriften handler om sikkerheten til fagpersonellet i forbindelse med utførelsen av de elektrsike arbeidene.  Her vil det være nødvendig å se Internkontrollforskriften og FSE under ett og som en helhet. Internkontrollforskriften er gitt ut med hjemmel i arbeidsmiljøloven, el-tilsynsloven og flere andre lover. Denne gir en beskrivelse av de generelle krav til sikkerhet og systemer for sikkerhet som gjelder for "alle" arbeidslasser. FSE gir de tilleggskravene som gjelder spesielt for utførelse av elektriske arbeider og arbeid på elektrisk utstyr.

FSE gjelder i utgangspunktet i like stor grad når de elektriske arbeidene utføres i en "bygning" eller på en "maskin". Hvis maskinen er frakoblet og/eller demontert slik at det er små eller ingen muligheter fro at den skal kunne komme under spenning, så vil bestemmelsene i FSE være noe mindre aktuelle. Hvis man jobber på et litt større automatisert anlegg, som har en mulighet for å komme under spenning, så vil FSE gjelde i like stor grad enten det dreier seg om en elektrisk instalalsjon i en "bygning" (etter NEK 400) eller på en "maskin" (etter NEK EN 60204-1). 

Comments