12 Forskrift om lev.kvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet stiller krav til kvaliteten til den elektriske energien som leveres gjennom fordelingssystemene og fram til sluttbruker. Det stilles både krav til spenningsnivå, driftsstabilitet, og "elektrisk støy" i den overførte elektriske energien, basert på vekselspenning.
Comments