13 FEU - El-Utstyr

Forskrift for elektrisk utstyr 

FEU er utarbeidet med utgangspunkt i EU sitt "Lavspenningsdirektiv" og "EMC Direktivet" som har med begrensninger i elektromagnetisk støy å gjøre. Forskriften stiller krav til sikkerhet, utførelse og dokumentasjon for elektrisk utstyr.

Comments