11 FEL - Lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavpenningsanlegg - FEL

FEL - Forskrift om elektriske lavpenningsanlegg er utgitt med hjemmel i "el-tilsynsloven". FEL er en helt sentral del av regelverket og myndighetskravene til elektriske installasjoner i bygninger.  Det å oppfylle kravene og anbefalingene i NEK 400 nevnes i FEL som "en praktisk måte" å oppfylle sikkerhetskravene i FEL på.

Comments