09 Forskrift om elforetak

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner til elektrofagfolk

Denne forskriften er utgitt med hjemmel i el-tilsynslovens §12. Denne forskriften stiller de nødvendige faglige krav til virksomheter og til enkeltpersoner som skal være ansvarlig for og å gjennomføre elektriske instalalsjoner samt de som skal forestå reparasjon av elektrisk utstyr.
Comments