08 Ekomloven

Denne loven stiller krav til elektroniske kommunikasjonstjenester og til utstyr som er beregnet for elektroniske kommunikasjonstjenester. Det er utgitt flere forskrifter med utgangspunkt i lovteksten, for eksempel "ekomforskriften".

Comments