15 Ekomforskriften

Ekomforskriften handrer om kommunikasjonssystemer og utdyper innholdet i Ekomloven. "Kommunikasjonssystemer" dekker her over et ganske bredt utvalg av tjenester, slik som radio, TV, mobiltelefoni, internettjenester, osv.
Comments