22 CE-Merking

CE-Merking - En garanti fra leverandøren

CE-Merkingen er en garanti fra produsenten og eventuelt importøren av elektrisk utstyr og andre handelsvarer om at alle EU sine krav til produktsikkerhet, dvs EU sitt regelverk for den aktuelle produkttypen er oppfyllt. CE-merkingen er sånn sett ingen "sertifisering" eller "uavhengig godkjenning" det er kun en erklæring som produsent/importør har gitt vedrørende dette produktet, om at det skal oppfylle EU sitt regelverk. 

Comments