05 Bygning og maskin

Bygning =//= Maskin

I Norge så sorterer "elektriske anlegg på maskiner" og "elektriske anlegg i bygninger" under to formelt sett helt forskjellige regelverk.

For bygninger så gjelder som primær forskrift FEL - Forskrift for Elektriske Lavspenningsanlegg og som norm NEK400:2014.

For elektriske installasjoner på maskiner, så gjelder som primær forskrift "Maskinforskriften" og primært sett som norm
NEK-EN-60204-1.

Regelverket for elektriske installasjoner i bygnigner er formelt sett et norsk regelsett, selv om mye av innholdet også bygger på EU direktiver og europanormer.

Med utgangspunkt i EØS avtalen så er regleverket for "elektriske installasjoner på maskiner" meget langt harmonisert med regelverket i Europe. EU sitt "maskindirektiv" har i "norsk utgave" blitt til "Maskinforskriften" og normen for elektriske installasjoner på maskiner EN 60204-1 har blitt il NEK EN 60204-1, med nær identisk innhold.   Dette gjør det mulig å handle maskiner og automatiserte anlegg på tvers av landegrensene uten at det er behov for ombygging eller nasjonale tilpasninger.
  


Comments