01 Arbeidsmiljøet

Den overordnede loven for arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen er "Arbeidsmiljøloven". Denne er vedtatt og utgitt av Det Norske Stortinget.  Det forvaltningsorgan som har utdelegert myndighet til å føre tilsyn med arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser er "Arbeidstilsynet". Arbeidstilsynet er organisert i from av et "Direktorat" og seks regionale arbeidstilsyn.

Eleketrofagene faller inn under Lov om allmenngjøring av Tariffavtaler og krav til minstelønn. 

Comments