24 Åpne spørsmål


  • Etter revisjonen av den nye "kvalifikasjonsforskriften" stilles det nå nye og utvidede krav til fagpersonellet hos "tavlebyggere" eller "maskinbyggere" ?
  • Er det noen uklarhet vedrørende hvilke produkter og fagområde den nye "kvalifikasjonsforskriften" omfatter?
  • Hvilken praktisk betydning har den nye tavlenormen. Gjelder den som et absolutt krav ifb maskintavler eller hvordan er det? 
Comments