04 Lover og bestemmelser

  

Figuren over viser hvordan man kan dele inn et elektrisk anlegg ut i fra det formelle regelverket som gjelder. Det går et prinsipielt skille mellom "bygningens installasjon" (FEL/NEK-400) og det som kan betegnes som "en elektrisk installasjon på en maskin" (Maskinforskriften/NEK_EN_60204-1). 

Dagens læreplaner inneholder som prinsipp "krav til sluttkompetanse". Det sies i liten grad noe om hvordan denne sluttkompetansen kan oppnås.

Et læreplanmål kan for eksempel inneholde denne formuleringen: "Eleven skal kunne planlegge, montere, sette i drift og dokumentere". Elektrofagområdet er i høy grad styrt av et regelverk bestående av lovtekster, forskrifter og normer. Uten å kjenne til dette regelverket, så er man i liten grad i stand til å "planlegge, sette i drift og dokumentere".

Læreplanene sier lite eller ingen ting om hvor godt en elev eller en lærling skal kjenne til dette regelverket, slik at dette blir opp til skole og lærer og eventuelt lærebedrift å vurdere.

Det utvalget av "regelverk" som er gjengitt eller beskrevet på denne nettsiden er kanskje litt i overkant av det som passer inn i et studium på fagarbeidernivå. Det kan således være nødvendig og hensiktsmessig å gjøre et "skjønnsmessig utvalg" av hva som er nødvendig lærestoff. På den annen side så har man jo også muligheten til å "undersøke litt videre", når dette er nødvendig.  
Undersider (25): Vis alle
Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 10:15
Comments