03 Utjamningsforbindelser


Hvis det oppstår et brudd i en jordleder så vil det kunne oppstå en farlig situasjon dersom det så skjer et overslag fra faseleder og den ledende delen som er utsatt for dette overslaget. Av denne grunn så bør ledende deler være forbundet til hverandre med såkalte utjamningsforbindelser, som sikrer at de vil ligge på det samme spenningspotensialet. I eksemplet over så er de ulike jordskinnene i fordelingsskapene koblet til hverandre via utjamningsforbindelser.
Comments