04 Maskiner

Jording av elektriske anlegg på maskiner.


Det øverte rektanglet viser en maskintavle som inneholder de elektriske komponentene for styring og kontroll av maskinen pluss også maskinenes hovedjordskinne. De forskjellige komponentene som maskinen er bygd opp av vil så være koblet opp mot denne hovedjrdskinnen. Dessuten så bør det også finnes utjamningsforbindelser direkte mellom de forskjellige komponentene som maskinen består av, slik at de ulike komponenetene blir liggende på samme elektriske potensial. Hovedjordskinnen til maskinen må så være koblet opp videre mot bygninges hovedjordskinne. I forbindelse med utarbeidelse av jordingssystemer for maskiner, så er det viktig å huske på å også jorde skapdøren, som ofte er utstyrt med elektriske komponenter. 

Comments