08 Jordingssystemer


Dette avsnittet handler om det lokale jordingssystemet for den enkelte bygning. I avsnittet om distribusjonssystemer så ser vi at strømleverandøren også har sitt jordingssystem i tilknytning til transformatoren for den enkelte fordeling, men dette vil ikke være temaet i dette avsnittet.