02 Industriinstallasjon

Her skulle vi ha utarbeidet et eksempel som omfatter et litt mindre industribygg med noe "produksjonsapparat". 


Noen pedagogiske greier:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
http://elcor.no/iso-9001-og-iso-14001
http://www.freire.org/paulo-freire/
https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1844188&sec_tid=1862776
https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1848964&sec_tid=1862785

Comments