01 Boliginstallasjon

Her skulle vi ha utarbeidet et eksempel på en forholdsvis "vanlig" og
moderne "boliginstallasjon".

Foreløpig: Noen linker som kanskje kan være til hjelp for dette prosjektet.

Comments