11 Installasjonseksempler

Tanken bak dette avsnittet er å beskrive noen installasjonseksempler som kan
brukes som "cases" i undervisningen.