02 5-sikre

"5 sikre for standard boligdokumentsjon" har blitt utrbeidet i et samarbeid mellom bransjeorganiasasjonen NELFO og myndighetsorganet DSB. "5 sikre" inneholder bla et forenklet arbeidsunderlag for gjennomføring av risikovurdering av arbeidsutførelsen i forbindelse med arbeidet på et elektrisk anlegg.

Comments