03 15-Trygge minutter

Filmene under har en hel del nyttig informasjon omkring bruk av elektrisk energi og brannsikkerhet.
Filmene er ikke helt utdypende og det er en hel del problemstillinger som ikke er nevnt, for eksempel
brann i stikkontakter. Fokus er brannsikkerhet og de problemstillingene som går på fare for elektrisk
sjokk eller "støt" er heller ikke nevnt. Filmene inneholder vel allikevel mye nyttig og interessant stoff.

Film-01 Sikringsskapet


NOTE: I filmen over så snakker man om "overslag", men det man til dels viser er eksempler på
"en ohmsk overgang" i lederkretsen som rett nok kan medføre varmgang. Dårlig tilskrudde sikringer
og koblingsklemmer kan gi en slik "ohmsk overgang" med varmgang som resultat. Det samme kan 
også skje i forbindelse med gamle skjøteledninger og stikkontakter.

Film 2 - Overspenninger


NOTE: I filmen over så nevner man at det er en god ide å montere inn et jordfeilvern. I moderne
elektriske anlegg som er bygd etter NEK400:2014 så er det "påbudt" både å installere et over-
spenningsvern for hele installasjonen og et separat jordfeilvern for hver enkelt elektrisk kurs.
(Man bruker i praksis automatsikringer med innebygd jordfeilvern.)

Film 3 - Downlights


NOTE: Hvorvidt det er tillatt å montere slike downlights som vist i filmen over, i regi av ikke fagmann
kan vel diskuteres. Her er i alle fall en link til DSB sin webside, som er formell "tolkningsmyndighet":

Film 4 - Komfyren


NOTE: Filmen over viser en "løst innkoblet" komfyrvakt. Ut i fra dagens regelverk så skal slike
komfyrvakter være en del av den faste elektriske installasjonen slik at de ikke kan fjernes.

Film 5 - Vaskemaskinen


Film-06 TV'en


Film-07 Flyttbare ovner


Film-08 Brannvarsling


Film-09 Slukking


NOTE: Filmen over sier vel egentlig ikke så mye om hvordan man slukker elektriske branner. Her 
kan vann eller skum være en forholdsvis dårlig løsning fordi forurenset vann leder elektrisk strøm. 
Elektriske branner slukkes kanskje best med pulverapparat eller CO2 eller annen brannslukker laget 
spesielt for å slukke elektriske branner. Comments