02 Grunnleggende om elsikkerhet

Vi kan rent praktisk dele inn temaet "elsikkerhet" i to deler:

  1. Den personlige sikkerheten til den eller de fagfolkene som skal utføre jobben.
  2. Sikkerheten til de som skal bruke det elektriske anlegget etter at det er ferdig.

Det finnes lovgitte regler som stiller krav til begge typer sikkerhet. Når man skal begynne å lære seg det grunnleggende om elektriske installasjoner så er kanskje den riktige "ende" å starte i, å lære seg en del om egen sikkerhet når man skal lære seg å praktisere som "elektrofagmann".