10 TransformatorenHer er også en liten video. Og en annen "ekstern" video.

Figuren over viser transformatorens prinsipp og virkeåte med noen påførte eksempelverdier for strøm og spenning.

Transformatoren er et apparat som kan omforme størrelsen til en vekselspenning. Transformatoren virker bare for vekselspenninger.

Eksempel: Hvis vi kopler til 240 V vekselspenning til primærspolen til venstre, som har 1000 vindinger, da kan vi hente ut 24 V
fra sekundærvindingen, til høyre, som har 100 vindinger.

Samtidig som spenningen forandrer seg så forandrer også strømstyrken seg, fra venstre til høyre side på transformatoren.

Transformatoren består av en jernkjerne, dvs et metall av magnetisk materiale og to spoler, en primærspole og en sekundærspole.

For en tapsfri transformator så vil det være slik at den effekten som tilføres til venstre side, dvs pruduktet av spenning og strøm,
P = U * I vil være likt for begge sider.

I eksemplet over så er det slik at forholdet mellom vindingene er 10 / 1 . Da vil også forholdet mellom spenningene være 10 / 1.

Spenningen på venstre side er 240 V. Da blir spenningen 24 V på høyre side. Samtidig så tidobles strømmen fra 0,1 A til 1 A.


NOTE: Antallet vikringer nevnt over er kun et eksempel for å beskrive virkemåten. Virkelighetens transformatore vil kanskje ha
noen flere viklinger. Virkelige transformatore er heller ikke helt tapsfrie, det går litt effekt tapt, men som en praktisk tillemping,
så behøver vi ofte ikke å ta hensyn til dette.

Comments