03 Knivsikringen

Knivsikringen er en spesiell type smeltesikring som brukes fortsatt. Knivsikringen har den fordel at den har en svært stor elektrisk bryterevne og så er den rimelig i innkjøp. Knivsikringer må ofte skiftes ved hjelp av spesialverktøy og jobben krever en kvalifisert person. Knivsikringer kan typisk brukes i egene separate inntaksskap etter NEK399.
Comments