02 Effektbryteren

Effektbryteren har en del egenskaper til felles med an automatsikring, men en effektbryter er ikke en automatsikring. Effektbryteren er gjerne bygd for inn og utkobling av større strømmer enn en automatsikring, og en annen viktig forskjell: En effektbryter er ikke bygd for å tåle et veldig stort antall inn og utkoblinger slik som en automatsikring. En del effektbrytere har innstillbare verdier både for funksjonen kortslutningsvern og for funksjonen overbelastningsvern, og det vil kunne kreves en del elektrofaglig kompetanse å vite hvordan man stiller inn disse funksjonene. Slike effektbrytere vil kanskje være mer vanlig som del av en bygningsinstallasjon etter NEK:400 enn etter i en "elektrisk installasjon på en maskin" etter NEK-EN-60204-1.   Det finnes også mindre effektbrytere som er tilpasset "maskiner" og spesielt "motordrift". Det er forholdsvis vanlig at effektbrytere virker ut i fra elektroniske prinsipper.

Comments