01 Automatsikringen


Bildet over viser en liten automatsikring av type C2, dvs "halvtreg" 2 Ampere, som tåler opp til 400V og med største bryterevne 10.000A. Slike automatsikringer finnes typisk i dobbel utførelse, slik som denne og i 3 og 4 dobbel utførelse. (3 fase sikringer) Tegningen under viser hvilke funksjoner som vanligvis er "innebygd" i en slik automatsikring.Automatsikringen brukes først og fremst for å beskytte elektriske kurser for overbelasning og kortslutning.

Automatsikringen kan inneholde følgende 4 funksjoner:

  1. Av/På bryter. (En mekanisk bryter.)
  2. Kortslutningsvern. (Elektromagnetisk, virker ved hjelp av en spole.)
  3. Overbelastningsvern. (Termisk, virker ved hjelp av et bimetall.)
  4. Jordfeilvern. (Måler forskjellen i strøm mellom faseledere vha en "magnetisk ring")

Ikke alle automatsikringer inneholder funsjon no 4 jordfeilvern. Det er ganske vanlig at automatsikringer beregnet for industrielt bruk ikke inneholder noe jordfeilvern.


Se på dokumentet nederst på siden for en nærmere beskrivelse. 


Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 04:45
Comments