03 Seriekoblingen


Hvis vi kobler et antall resistanser i serie etter hverandre så har vi en seriekobling. 
Dokumentet nedenunder inneholder en litt nærmere beskrivelse.

Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 04:38
Comments