08 Resistans i kabel

Eksempel på på beregning av resistans i en to-leder kobberkabel.
 


En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren.
 
 

 


Vi beregner resistansen i kabelen:Comments