04 Parallellkoblingen

Paralellkoblingen består av, som navnet tilsier, av flere resistanser koblet i paralell med hverandre. 
Se dokumentet nederst på siden fro en nærmere beskrivelse.

Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 04:51
Comments