12 Læringsoppdrag


Over er vist hvordan man kan lage et enkelt koblingbrett for måleøvelser ved hjelp av en treplae og et par "koblingslister. Et slikt hjemmelaget koblingsbrett kan bare brukes til øverlser med ufarlige spenninger, dvs 24V eller lavere.

Link til produktet "koblingsliste" hos Claes Ohlson:  http://www.clasohlson.com/no/Koblingslist/Pr363417000

For å få litt mer variasjon og læring av praktisk bruk av måleinstrumenter så går det også ann å gjennomføre deler av den kursmodulen som heter "elektroteknisk grunnteori" som praksisorientert læringsoppdrag.
Utarbeids som læringsoppdrag, med litt mer detaljer, ved tid og anledning:

<Skru fast "remse med sukkerbiter" på trebrett, koble opp resistans+serie+paralellkrets regne ut spenning strøm og effekt, kontrollmåle med instrument. Forskjellige elevgrupper kan ha forskjellige komponenter, slik at svarene blir forskjellig.>
 
Ċ
Arne Gylseth,
30. jul. 2015, 19:53
Ċ
Arne Gylseth,
30. jul. 2015, 20:06
Comments