11 Fasekompensering

En elektrisk belastnng som teoretisk sett inneholder eller består av en reistans og en induktans (spole) koblet i serie, for eksempel en elektrisk motor, har en såkalt effektfaktor Cos(ȹ). Denne effektfaktoren har for en elektrisk motor typisk en verdi fra 0.8-0.9 og den medfører at den strømmen som flyter i kretsen blir større enn den strømmen som gir mekanisk effekt. Ved å koble en kondensator i parallell med motoren så kan man motvirke den induktive invirkningen av spolen og faseveinkelen som opprinnelig er ȹ1 blir redusert til ȹ2. På dene måten så vil også Cos(ȹ) nærme seg 1 og det vil gå mindre strøm i kretsen, dvs den strømmen som går i kretsen vil bli utnyttet på en mer effektiv måte.

Comments