02 Effektformelen

Effektformelen er nesten like grunnleggende for elektroteknikken som Ohms lov. Den gir sammenhengen mellom effekt, strøm og spenning. Den kan brukes uendret "slik som den er" for likespenningskretser og enfase vekselspenningskretser med resistiv belastning. (Varmelementer) For trefasebelastninger og for motorbelastninger så blir den litt annerledes. Se dukumentet under for nærmere forklaring.
Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 04:37
Comments