01 Elektroteknisk grunnteori

Sluttkompetanse =//= Delmål  

Dagens læreplaner inneholder som prinsipp "krav til sluttkompetanse". Det sies i liten grad noe om hvordan denne sluttkompetansen kan oppnås.

Et læreplanmål for sluttkompetanse kan for eksempel ha denne formuleringen: Måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret, og vurdere måleresultatene" og "feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet. 

De som kjenner til utførelsen av disse arbeidsoppgavene vil også vite at det ikke er mulig å utføre disse arbeidsoppgavene uten først å kunne noe grunnleggende elektroteori. Selv om sluttkompetansemålene i læreplanen ikke sier noe om at disse "operasjonelle delmålene" skal innarbeides, så vil det allikevel være nødvendig å inkludere en slik "grunnkompetanse" i utdanningen for at sluttkompetansemålene kan nås.

Det har for dette "kurset" blitt "tolket inn" en "minimum pakke for grunnteori" samt at det er er lenket inn ganske mange eksterne ressurser for den som ønsker å gå mer i dybden i forhold til dette lærestoffet. 
Comments