07 Sluttkontroll

Sluttkontrollen for bygningsinstalalsjoner skal sikre at alle sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige krav er oppfyllt i forhold til de kravene som gjelder ut i fra FEL og NEK400:2014. NEK400:2014 har også en egen delnorm som beskriver kravene til hvordan sluttkontrolen skal utføres ut i fra denne normsamlingen.

Den delnormen i NEK400:2014 som omhandler "Sluttkontroll" heter "NEK 400-6 Verifikasjon" og den omhandler både "sluttkontroll" (Side 296-317) og periodisk kontroll av elektriske anlegg (Side 317-320).

Som "highlights" vedrørende sluttkontroll så kan nevnes:

 • 61.1.2 (S.297) Krav til dokumentasjon iht NEK 400-5-51 avsnitt 514.5
 • 61.1.5 (S.298) Krav ifbm utvidelse av eksisterende installasjon.
 • 61.2.1 (S.299) Krav til inspesjon før tilkobling av spenning.
 • 61.2.1 (S.299) Krav til inspesjon av utstyr i installasjonen.
 • 61.2.3 a (S.300) Beskyttelse mot elektrisk sjokk (Ref NEK 400-4-41).
 • 61.2.3 b-e (S.301) Brannsikkerhet, riktige vern, bryterutstyr, strømføringsevne for kabler.
 • 61.2.3 i-j (S.303) Koblingsskjemaer og nødvendig merking.
 • 61.2.3 k-l (S.304) Kontroll av tilkoblinger og beskyttelsesledere.
 • 61.3.1 (S.305) Prinsipper for gjennomføring av målinger. 
 • 61.3.2 (S.306) Måling av elektrisk kontinuitet i ledere (Spenningsførende og beskyttelsesledere).
 • 61.3.3 (S.307) Måling av isolasjonsresitans (Megging).
 • 61.3.4 (S.308) Om SELV og PELV.
 • 61.3.6 (S.310) Automatisk utkobling, inklusive jordfeilvern.
 • 61.3.6.1 a (S.311) Spesielle krav til TN systemer.
 • 61.3.6.1 b (S.312) Spesielle krav til TT systemer.
 • 61.3.6.1 c (S.313) Spesielle krav til IT systemer.
 • 61.3.6.2 (S.314) Måling av overgangsresistans for jordelektrode.
 • 61.3.6.3 (S.314) Måling av impedans i feilsøyfe.
 • 61.3.8 Enpolte brytere skal bryte faseleder og ikke N-Leder.
 • 61.3.9 Sjekk av faserekkefølge.
 • 61.3.10 Funksjonsprøving.
 • 61.3.11 Verifikasjon av spenningsfall.

For boliginstallasjoner så finnes det også et forenklet opplegg for sluttkontroll som er beskrevet i "5 sikre - Standard Boligdokumentasjon" som er utarbeidet i et samarbeid mellom bransjeorganisasjonen NELFO og myndighetsorganet DSB. Se innholdet under denne linken.


Comments