02 Fordelingssystemer

Med "fordelingssystemer", så menes her "fordelingen" av elektrisk energi over et lokalt geografisk område, fra strømleverandøren og ut til sluttbruker. 

Mange mennesker lever kanskje i den "tro" at vi har et sammenhengende 230V nett i Norge. Dette stemmer ikke. En mer riktig måte å si det på vil kanskje være å si at i Norge så har vi et mer eller mindre "sammenhengende" høyspentnett, og i "siste ende" ut mot sluttbruker, så har vi mange forskjellige lokale fodelingsnett ut mot sluttbruker. Disse kan være rene 230V systemer eller kombinerte 400V/230V systemer.

Dette er de 3 hovedtypene av lokale fordelingsnett i Norge:

  • IT-Nett (230V fordelingsnett isolert fra jord)
  • TT-Nett (230V fordelingsnett med kobling mot jord)
  • TN-Nett (Kombinert 230V og 400V fodeling med nøytralleder og kobling mot jord.)

IT-Nettet er en gammel norsk løsning som ikke er så veldig mye brukt i andre land.  Tidligere så var IT-fordeling en veldig mye brukt løsning, men den er nå i praksis under utfasing. Løsningen er imidlertid fortsatt i drift og den brukes mange steder over hele landet.

TT-Nettet brukes bare på nokså få geografiske avgrensede områder. Det skal finnes slike fordelingsnett på sørlandet og på vestlandet. Så videt vites så er også TT-systemet under utfasing.

TN-Nettet er EU og Europa sitt mest vanlige fordelingssystem og det brukes også i Norge, spesielt i forbindelse med nyere installasjoner. Hvis man setter opp en ny fordelingstranformator i dag, så vil dette vanligvis være et TN-system. En TN instalalsjon kan i praksis gjennomføres på to måter, som en TN-S installasjon eller som en TN-CS installasjon.

Klikk på linken under fro å få fram en nærmere beskrivelse av de forskjellige fordelingssystemene.
Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 12:35
Comments