Eksempel 3

Motor

En en eller tofase elektromotor  installert i et industribygg forsynes med drivspenning gjennom
en 50 meter lang kabel. Største trepolte korslutningsstrøm inn på inntaket er 10000A og minste
kortslutningsstrøm inn på inntaket er 2000A. Omgivelsestemperaturen er 30 grader celsius og
kabelen ligger allene på vegg. Det benyttes forlegningsmåte C. Det beyttes en elektromotor med
cos(fi)=0.85 og effekten 2000W. Finn fram til riktig vern og riktig kabeldimensjon for denne installasjonen.
Det dreier seg om et industribygg.

Steg 1 – Bestem belastningsstrømmen.

Skaff rede på ha slags fordelingssystem det dreier seg om (IT, TT, TN-S, TN-CS) og skriv også ned
eller eventuelt regn ut belastningsstrømmen. (ME323)

Dette blir faktisk likt for et IT og et TN system ved at det dreier seg om en kurs med 2 ledere
og en drivspenning på 230V. Vi kan beregne belastningsstrømmen:

I = P / ( U x 0.85 ) = 2000 / ( 230 x 0.85 ) = 10.23A

Steg 2 – Velg riktig vern.

Velg et «riktig» vern (automatsikring) i forhold til belastningsstrømmen. Det vanlige prinsippet er at vi
velger nærmeste nominelle verdi In over belastningsstrømmen. Ved valg av vern så man også ta høyde
for å velge et vern som har en bryterevne som kan bryte «instalasjonens største kortslutningsstrøm«.
Dette er en verdi som vanligvis opplyses av strømleverandøren. Vanlige verdier for boliger er 5.000
og 10.000A (ME323) 

Vi velger en automatsikiring av type C13 med en bryterevne på 10.000A.

Steg 3 – Velg kabeldimensjon ut i fra norske minstekrav til kabeldimensjon.

Kontroller at minstekravene i NEK 400.553.2.1 er oppfyllt. (Norske tilleggskrav til minstedimensjon
for kabel.) Gå opp i dimensjon ved behov. (MS936) (MS985)

Minstedimensjonen for en 13A automatsikring er en kabel på 1.5 mm2.

Steg 4 – Kontroller i forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm. link

Kontroller at ikke kabelens lengde ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm. (ME148)
(MS937) (MS938)

Vi ser at når vi tar hensyn til kravet om minste topolte kor slutningsstrøm da blir dimensjonen 1,5 mm2 og 2.5mm2
begge fro små og vi må helt opp i 4,0 mm2.

Steg 5 – For bolig, beregn største prøvestrøm for vernet. link

Hvis det dreier seg om en boliginstallasjon, regn også ut største prøvestrøm, I2. Største
prøvestrøm er den strømstyrke som garanterer utkobling innen en time. Denne vil kunne
variere med sikringskarakterestikken. Venlige verdier er In gange en faktor som kan være
1,45 – 1,3 eller 1,2 (ME108) (MS935)

Dette steget kan vi hoppe over for en industriinstallasjon.

Steg 6 – Kontroller for tilstrekkelig strømføringsevne. link

Kontroller at kabelen har en nødvendig strømføringsevne i forhold til forlegningmåte og tabell
52B i NEK 400. (For bolig brukes I2, for industri brukes In.)  (ME188) (MS985) (MS986)

Strømføringsevnen til en 4.0 mm2 2 leder kobberkabel er i utgangspunktet 36A, slik at dette holder 
i utgangspunktet helt fint.

Steg 7 – Koriger for omgivelsestemperatur.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til omgiverlsestemperatur og kontroller at strømføringsevnen
fortsatt er stor nok. (ME190) (MS989)

Temperaturen er 30 grader celsius og det er ingne ting å korrigere.

Steg 8 – Koriger for nærføring med andre kabler.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til nærføring i forhold til andre kabler og kontroller at
strømføringsevene fortsatt er stor nok. (ME192) (MS987)

Det er ingen nærføring med andre kabler og derfor ingen ting å korrigere.

Steg 9 – Kontroller for akseptabelt spenningsfall. link

Kontroller at spenningsfallet er innenfor aksektable grenser, for eksempel 2 eller 4 prosent.
(ME200) (MS939)

Kabelen kan være 70 m og fremdeles være innenfor en 4 prosent grnse så dette holder.

Konklusjon: En C13 automatikring og en 4.0 mm2 automatsikring oppfyller dimensjoneringskravene. 

Comments