Eksempel 01

Eksempel enfase varmeelement-1

varmeelement1

Det skal installeres en varmtvannsbereder med en merkeffekt på 2.000W/230V. Det dreier seg om
et IT fordelingssustem. Ik3pmax er 5kA og Ik2pmin ved inntaket er 500A. Kabellengden fra fordelingsskap
til varmtvannstank blir på 20 m. Det skal benyttes en toleder kobberkabel og jording. Kablene legges som
enkeltkabler i et installasjonsrør inne i en vegg. Det dreier seg om en boliginstallasjon. Du skal finne fram
til riktig vern (automatsikring) og riktig kabeldimensjon.

For de referanser som står angitt i parantes så betyr ME «Montørhåndboka til Elforlaget» og
MS «Montørhåndboka til Schneider» og tallet angir sidenummret.

Steg 1 – Bestem belastningsstrømmen.

Belastningsstrømmen regnes ut: I = P / U = 2.000 / 230 = 8.70A.

Steg 2 – Velg riktig vern.

Nærmeste standardverdi for vern er 10A. Vi velger en automatsikring type B10 med I2 = In x 1,3

Steg 3 – Velg kabeldimensjon ut i fra norske minstekrav til kabeldimensjon.

Kontroller at minstekravene i NEK400:2014 533.2.1 (side 225) er oppfyllt. (Norske tilleggskrav til minstedimensjon
for kabel.)

Vi finner ut at 1,5 mm2 kobberkabel ser ut til å holde. (MS936) (MS985)

Steg 4 – Kontroller i forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm.

Kontroller at ikke kabelens lengde ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.
(ME148/144) (MS937) (MS938)

Vi gjør et oppslag og finner ut at kabelens lengde er innefor akseptable verdier.

Steg 5 – For bolig, beregn største prøvestrøm for vernet.

Hvis det dreier seg om en boliginstallasjon, regn også ut største prøvestrøm, I2. Største
prøvestrøm er den strømstyrke som garanterer utkobling innen en time. Denne vil kunne
variere med sikringskarakterestikken. Venlige verdier er In gange en faktor som kan være
1,45 – 1,3 eller 1,2 (ME108/104) (MS935)

Vi regner ut at største prøvestrøm er lik In x 1,3 = 10A x 1.3 = 13A.

Steg 6 – Kontroller for tilstrekkelig strømføringsevne.

Kontroller at kabelen har en nødvendig strømføringsevne i forhold til forlegningmåte og tabell
52B i NEK 400. (For bolig brukes I2, for industri brukes In.)  (ME188/184) (MS985) (MS986)

Vi gjør et oppslag og finner at strømføringsevnen er ca 14.5A

Steg 7 – Koriger for omgivelsestemperatur.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til omgiverlsestemperatur og kontroller at strømføringsevnen
fortsatt er stor nok. (ME190/186) (MS989)

Det er ingen opplysninger som tilsier at temperaturen er høyere enn 30 grader celsius. Denne faktoren
utgår.

Steg 8 – Koriger for nærføring med andre kabler.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til nærføring i forhold til andre kabler og kontroller at
strømføringsevene fortsatt er stor nok. (ME192/188) (MS987)

Det er ikke opplysninger om samføring med andre kabler. Denne faktoren utgår.

Steg 9 – Kontroller for akseptabelt spenningsfall.

Kontroller at spenningsfallet er innenfor aksektable grenser, for eksempel 2 eller 4 prosent.
(ME200/197) (MS939)

Vi finner at spenningsfallet ser ut til å være innenfor akseptable grenser.

Konklusjon:

Denne kursen er tilstrekkelig dimensjonert med en automatsikring på 10A og en kabel med
et tverrsnitt på 1.5 mm2

NOTE: Beregningen viser bare at den laveste kabeldimensjon som kan brukes er på 1,5 mm2.
Det er selvfølgelig ingen ting i veien for å bruke en større /dyrere) kabeldimensjon, for eksempel
2,5 mm2 og oppnå en bedre sikkerhetsmargin.

Comments