05 Dimensjonering


Klikk på figuren over for å se animasjon av "budskapet".


Prinsipper for dimensjoneringNOTE: Noen av eksemplene over er motorinstallasjoner som strengt talt kanskje skulle vært
dimensjonert etter NEK-EN-60204-1 og ikke etter NEK400:2014. På grunn av at tabeller og innhold
fra NEK400:2014 er mye lettere åpent tilgjegelig, så er disse brukt.

Ellers litt generelt om dimensjoneringen:

Det å skulle finne fram til et egnet vern og en riktig kabeldimensjon til en elektrisk kurs vil være 
en arbeidsoppgave som man ofte kan komme ut for hvis man arbeider innefor elektrofagområdet.

Et hovedprineipp vil være å finne fram til et vern (automatsikring) som gir den nødvendige grad
av sikkerhet for installasjonen og å finne fram til en kabeldimensjon som er nødvendig
for å unngå varmgang  i installasjonen.

For de referanser som står angitt i parantes så betyr ME «Montørhåndboka til Elforlaget» og MS
«Montørhåndboka til Schneider» og tallet angir sidenummret.


Steg 1 – Bestem belastningsstrømmen.

Skaff rede på ha slags fordelingssystem det dreier seg om (IT, TT, TN-S, TN-CS) og skriv også
ned eller eventuelt regn ut belastningsstrømmen. (ME323)


Steg 2 – Velg riktig vern.

Velg et «riktig» vern (automatsikring) i forhold til belastningsstrømmen. Det vanlige prinsippet er at
vi velger nærmeste nominelle verdi In over belastningsstrømmen. Ved valg av vern så man også
ta høyde for å velge et vern som har en bryterevne som kan bryte "instalasjonens største kortslutningsstrøm". 
Dette er en verdi som vanligvis opplyses av strømleverandøren. Vanlige verdier for boliger er
5.000 og 10.000A (ME323) 


Steg 3 – Velg kabeldimensjon ut i fra norske minstekrav til kabeldimensjon.

Kontroller at minstekravene i NEK 400.553.2.1 er oppfyllt. (Norske tilleggskrav til minstedimensjon 
for kabel.) Gå opp i dimensjon ved behov. (MS936) (MS985)


Steg 4 – Kontroller i forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm. link

Kontroller at ikke kabelens lengde ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.
(ME148) (MS937) (MS938)


Steg 5 – For bolig, beregn største prøvestrøm for vernet. link

Hvis det dreier seg om en boliginstallasjon, regn også ut største prøvestrøm, I2. Største prøvestrøm
er den strømstyrke som garanterer utkobling innen en time. Denne vil kunne variere med sikrings-
karakterestikken. Venlige verdier er In gange en faktor som kan være 1,45 – 1,3 eller 1,2 (ME108) (MS935)


Steg 6 – Kontroller for tilstrekkelig strømføringsevne. link

Kontroller at kabelen har en nødvendig strømføringsevne i forhold til forlegningmåte og tabell 52B i NEK 400.
(For bolig brukes I2, for industri brukes In.)  (ME188) (MS985) (MS986)


Steg 7 – Koriger for omgivelsestemperatur.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til omgiverlsestemperatur og kontroller at strømføringsevnen 
fortsatt er stor nok. (ME190) (MS989)


Steg 8 – Koriger for nærføring med andre kabler.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til nærføring i forhold til andre kabler og kontroller at strømføringsevene
fortsatt er stor nok. (ME192) (MS987)


Steg 9 – Kontroller for akseptabelt spenningsfall. link

Kontroller at spenningsfallet er innenfor aksektable grenser, for eksempel 2 eller 4 prosent. (ME200) (MS939)

Ċ
Arne Gylseth,
11. jun. 2015, 05:45
Comments